Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2013. godini

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Sektor za informisanje i medije

Predmet konkursa
Sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji na jezicima nacionalnih manjina.

Cilj konkursa
Podrška ostvarivanju prava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku; podrška proizvodnji štampanih, audio i audio-vizuelnih radova na jezicima nacionalnih manjina; podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastima javnog života nacionalnih manjina.

Uslovi za učešće na konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audio-vizuelnih programskih sadržaja. Javna glasila čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina nemaju pravo učešća na konkursu. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Krajnji rok za prijave je 22. decembar 2012. godine.

Detaljne informacije (kriterijumi, kontakt, obrasci) nalaze se na sajtu Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs.
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u