Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom u 2013. godini

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Sektor za informisanje i medije

Predmet konkursa
Sufinansiranje štampanih, audio i audio-vizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom i sufinansiranje programskih sadržaja javnih glasila koji su namenjeni informisanju osoba sa invaliditetom.

Cilj konkursa
Podrška ostvarivanju prava na informisanje osoba sa invaliditetom i podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastima javnog života.

Uslovi za učešće na konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju registrovane organizacije osoba sa invaliditetom, osnivači javnih glasila, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audio-vizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila (obavezno za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju audio i/ili audio-vizuelnih programskih sadržaja).

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Krajnji rok za prijave je 22. decembar 2012. godine.

Detaljne informacije (kriterijumi, kontakt, obrasci) nalaze se na sajtu Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs.
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u