Konkurs za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja u 2013. godini

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Sektor za informisanje i medije

Predmet konkursa
Sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Cilj konkursa
Podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastima javnog života.

Uslovi za učešće na konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audio-vizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Krajnji rok za prijave je 22. decembar 2012. godine.

Detaljne informacije (kriterijumi, kontakt, obrasci) nalaze se na sajtu Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs.
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u