Sufinansiranje projekata/programa elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji u 2013. godini

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Sektor za informisanje i medije

Predmet konkursa
Sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja elektronskih javnih glasila na Kosovu i Metohiji, značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Cilj konkursa
Očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika; ostvarivanje prava građana na javno informisanje.

Uslovi za učešće na konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju osnivači elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audio-vizuelnih programskih sadržaja, sa sedištem na Kosovu i Metohiji. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Krajnji rok za prijave je 22. decembar 2012. godine.

Detaljne informacije (kriterijumi, kontakt, obrasci) nalaze se na sajtu Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u