Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2012. godini

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije
Sektor za informisanje i medije

Predmet konkursa
Sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji na jezicima nacionalnih manjina.

Cilj konkursa
Podrška ostvarivanju prava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podrška proizvodnji i distribuciji štampanih, audio i audiovizuelnih radova na jezicima nacionalnih manjina, podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanjanacionalnih manjina.

Uslovi za učešće na konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, pravna lica i preduzetnici registrovaniza produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Krajnji rok za prijave je 1. decembar 2011. godine

Detaljne informacije (kriterijumi, kontakt, obrasci) nalaze se na sajtu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u