Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

biZbuZZ – Konferencija o Internet poslovanju

Obaveštavamo vas da će se u hotelu „Vidikovac“ u Nišu, u periodu od 27 – 29. oktobra, održati peta IT konferencija „biZbuZZ“.

IT događaj je posvećen Internet poslovanju, e-marketingu, kao i svim poslovnim modelima, beneficijama na Internetu. Svečana sala hotela „Vidikovac“ je komforna i tehnički opremljena za regionalne skupove IT profesionalaca.

Tema ovogodišnje “biZbuZZ” konferencije je: Prodaja na Internetu

POSLOVNO-TEHNIČKI ASPEKT INTERNETA

Cilj ovogodišnje konferencije je da ukaže na sve prednosti i mogućnosti Interneta u odnosu na off-line prodaju, od kojih su najmanje dva najvažnija razloga koja treba uzeti u obzir u sagledavanju prednosti Internet prodaje:

  • Smanjenje troškova
  • Širenje baze i zbližavanje sa kupcima

Internet tržište je u Srbiji još uvek relativno neiskorišćeno, ali treba imati na umu da postoje značajna ulaganja u razne modele Internet biznisa, da se svakim danom konkurencija povećava i da je model poslovanja na Internetu već sada, i u našim uslovima, jedan od poslova i imperativan sadašnjosti.

Svake godine kroz bizBuzz programe prođe više od 300 ljudi i nekoliko hiljada onih koji se informišu o konferenciji putem online medija. Ovo je jedna od najvažnijih stručnih konferencija čiji cilj je promovisanje poslovanja na Internetu i razmena znanja i dobrih praksi.

Više informacija na adresama:

biZbuZZ.rs
blog.itseminar.org

 
USAID/IREX
Ova sekcija sajta realizovana je zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Izneti stavovi pripadaju isključivo autoru i ne predstavljaju zvaničan stav USAID-a i IREX-a.