Stažiranje u Agenciji za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije raspisuje VI konkurs za stažiranje za sedam stažista/kinja u trajanju od četiri meseca. Program stažiranja pruža mogućnost sticanja praktičnih znanja i iskustava u radu javne administracije, a pripremljen je i program dodatne edukacije čiji je cilj da se stažisti upoznaju sa radom Agencije za borbu protiv korupcije kao nezavisnom institucijom, njenom organizacijom, preventivnim mehanizmima i procedurama na polju borbe protiv korupcije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti/kinje završne godine studija, postdiplomskih studija i one koji/e su diplomirali/e u proteklih godinu dana od dana objavljivanja ovog konkursa, i to u oblasti prava, novinarstva, medija i komunikacija, međunarodnih odnosa, politikologije, ekonomije, sociologije, antropologije, psihologije, pedagogije, andragogije, informacionih tehnologija, organizacionih nauka, studija bezbednosti, državne uprave i menadzmenta, a koji nisu članovi političkih stranaka.

Krajnji rok za prijavljivanje je 4. septembar 2012. godine do 9h. Svi zainteresovani mogu se prijaviti za učešće u programu popunjavanjem prijavnog formulara.

Pismeni test biće organizovan 6. i 7. septembra, a usmeni intervjui biće obavljeni 12. i 13. septembra 2012. godine. Odluka o izboru stažista biće saopštena 14. septembra 2012. godine. Biće primljeno 7 kandidata koji će stažirati od 17. septembra do 17. januara 2013. Na kraju celokupnog programa, svi stažisti dobijaju sertifikat o uspešno završenom stažiranju u Agenciji.

Poslovi:

  • Sektor za poslove prevencije (politikologija, sociologija, antropologija, psihologija, pedagogija, andragogija, organizacione nauke, državna uprava, ljudski resursi)
  • Sektor za predstavke i regionalnu saradnju i Sektor za operativne poslove (pravo, ekonomija, studije bezbednosti, politikologija, sociologija, državna uprava)
  • Služba za rešavanje sukoba interesa (pravo, državna uprava)
  • Služba za odnose sa javnošću (novinarstvo, mediji, komunikacije, organizacione nauke, odnosi s javnošću)
  • Služba za međunarodnu saradnju (pravo, međunarodni odnosi, sociologija, bezbednost)
  • Služba za kontrolu finansiranja političkih subjekata (pravo, ekonomija, politikologija, novinarstvo, sociologija, menadžment)
  • Sektor za opšte i materijalne poslove (informacione tehnologije)

Organizatori stažiranja su svesni da su obaveze stažista/kinja u vezi sa studiranjem njihova najvažnija obaveza, te će biti fleksibilni i otvoreni za dogovor, kada je reč o ispitnim rokovima.

Detaljne informacije o konkursu.

Program stažiranja finansira Kraljevina Norveška u okviru projekta „Podrška Agenciji za borbu protiv korupcije u borbi protiv korupcije“.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u