Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Sloboda medija u Srbiji

Univerzitetska debatna mreža „Otvorena komunikacija“ je u okviru projekta „Otvoreni univerzitet“ raspisala konkurs za objavljivanje studentskih radova na sledeće teme:

  • (Ne)zavisnost medijskog javnog servisa Srbije
  • Sloboda kritike javnih funkcionera
  • Transparentnost vlasništva nad medijima u Srbiji
  • Pravna zaštita medija i novinara

Tekst u dužini od 500 do 1.500 reči treba poslati do 20. februara 2013. godine, na e-mail konkurs@otvoreniuniverzitet.rs.

Radovi će biti objavljeni na sajtu www.otvoreniuniverzitet.rs, a autori dva najbolja teksta biće pozvani kao panelisti na tribinu koja će se krajem februara održati na Fakultetu političkih nauka.

Više informacija o konkursu

Projekat „Otvoreni univerzitet“ zamišljen je sa namerom okupi sve eksperte, profesore, studente i ostale društveno odgovorne aktere kako na Univerzitetu u Beogradu tako i izvan njega, a sa idejom da oni daju svoj doprinos kritičkoj analizi društvenih problema.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u