Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Regionalni konkurs za istraživačke priče o korupciji u medijima

Centar za nezavisno novinarstvo iz Budimpešte poziva novinarske timove koji se bave istraživačkim novinarstvom u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili Makedoniji, da se prijave na konkurs za dodelu grantova za istraživačke novinarske priče o korupciji i negativnim praksama u medijima iz jugoistočne Evrope.

Konkurs je otvoren u okviru regionalnog projekta „South East European Media Observatory“, čiji je osnovni cilj da osnaži i podstakne dinamičnost civilnog društva u regionu da učestvuje u javnim raspravama o medijima i slobodi izražavanja.

Na konkurs je moguće poslati predloge za teme, od lokalnog ili regionalnog, značaja iz sledećih oblasti:

 • nedostatak transparentnosti i koncentracija vlasništva u medijima
 • nedostatak transparentnosti u finansiranju i privatizaciji medija
 • uticaj vlasti na medijsko vlasništvo i finansije
 • uspon i pad lokalnih, nacionalnih i regionalnih medija u jugoistočnoj Evropi
 • koruptivne prakse u radu i upravljanju javnih medijskih servisa i regulatornih tela
 • politička raspodela javnih resursa (frekvencije i sl.) u medijskom sektoru
 • politička i ekonomska zavisnost medija
 • nepravilnosti na medijskom tržištu
 • državno oglašavanje u medijima
 • organizovani kriminal i mediji
 • nepravilnosti u oblasti radnih odnosa u medijima
 • pretnje i napadi na novinare koji se bave razotkrivanjem korupcije

Projekti treba da budu fokusirani na sadašnju situaciju u medijima, ali takođe mogu da istražuju i slučajeve iz prošlosti ukoliko oni imaju uticaj na sadašnje stanje medija.

Nagradni grantovi iznose 5.000 evra po zemlji i mogu biti dodeljeni jednom novinarskom timu ili podeljeni na dva ili više delova.

Krajnji rok za slanje prijava je 15. jul 2013. godine.

Obrazac za prijavu (doc)

Prijave treba poslati Centru za nezavisno novinarstvo na e-mail seeapplications@cij.hu. Izabrani kandidati svoje istraživačke priče (na engleskom jeziku) moraju objaviti najkasnije do 31. decembra 2013. godine.

Detaljne informacije o konkursu i proceduri za slanje prijava (pdf)