Pripravnički staž u Evropskom parlamentu

Evropski parlament raspisuje konkurs za plaćeni pripravnički staž u okviru svog Sekretarijata sa ciljem da učesnicima obezbedi mogućnost za stručno osposobljavanje i sticanje znanja o parlamentu i njegovom radu.

Pripravnički program je namenjen isključivo diplomcima univerziteta ili sličnih ustanova iz zemalja članica Evropske unije ili država kandidata za prijem u uniju (Srbija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Island ili Turska). Svrha ovog programa je da omogući polaznicima da dopune znanje koje su stekli tokom studija i da se upoznaju sa aktivnostima Evropske unije, a posebno, Evropskog parlamenta.

Program se sastoji iz dva dela:

  • Opšte stipendije Robert Šuman
  • Novinarske stipendije Robert Šuman

Kandidati za opšte stipendije treba da prilože svoj pisani rad koji je nastao u procesu dobijanja univerzitetske diplome, ili rad koji je objavljen u nekom naučnom časopisu.
Kandidati za novinarske stipendije treba da imaju profesionalno iskustvo, koje je stečeno bilo objavljivanim radovima, ili članstvom u nekom od novinarskih udruženja.

Pripravnički staž traje 5 meseci. Detaljne informacije o programu.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. oktorbar 2012. godine.

Prijave se mogu slati putem onlajn formulara za prijavu.
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u