Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Grant za doprinos uspostavljanju lokalnog medijskog fonda

Institut za održive zajednice (ISC), realizator USAID-ovog CSF programa (Civil Society Forward), objavio je konkurs za podnošenje projekata od strane lokalnih organizacija (organizacija civilnog društva, institucija za podršku medijima, neprofitnih organizacija, univerziteta, javnih ili privatnih preduzeća) za grant u okviru programske komponente „Specijalne inicijative“, kojim bi se istražile mogućnosti uspostavljanja medijskog fonda u Srbiji.

USAID kroz ovaj ISC grant za istraživanje i razvoj, nastavlja da pruža podršku osnaživanju medija u Srbiji. Predviđeni grant će pratiti „Studiju izvodljivosti o osnivanju višedonatorskog medijskog fonda u Srbiji“ koji je u decembru 2012. realizovao IREX u saradnji sa IPSOS Strategic Marketingom.

Cilj studije je da proceni izvodljivost i mogućnosti za podršku daljem razvoju medija u Srbiji kroz stvaranje lokalnog, nezavisnog i trajnog, multi-donatorskog fonda, koji bi kanalisao sredstva ka nezavisnim medijima. Mandat fonda je da prepozna i podrži napredne i inovativne medijskie inicijative u Srbiji preko donacija i drugih vidova pomoći.

Procenjeni iznos granta će biti 30.000 američkih dolara.

CSF je dvogodišnji program, dizajniran da ojača strukture civilnog društva u Srbiji i da podržava ulazak zemlje u EU i dalje demokratske reforme. Sve programske aktivnosti u okviru programa su dizajnirane sa namerom da ostave veoma jaku grupu organizacija civilnog društva, spremnih da se u budućnosti uključe u direktna i uspešna partnerstva sa USAID-om.

Rok za dostavljanje prijava je utorak, 23. jul 2013. godine.

Više informacija o konkursu i proceduri za apliciranje možete pronaći na sajtu Instituta za održive zajednice iscserbia.org.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u