Svakog drugog petka
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Global Shining Light nagrada za istraživačko novinarstvo

Globalna mreža za istraživačko novinarstvo (The Global Investigative Journalism Network) raspisala je konkurs za Global Shining Light nagradu, koja se dodeljuje za istraživačko novinarstvo u zemljama u tranziciji i rad novinara pod pretnjom i prinudom.

Nagrada će biti prezentovana u okviru Globalne konferencije o istraživačkom novinarstvu (Global Investigative Journalism Conference), koja se, od 12. do 15. oktobra 2013. godine, održava u Rio de Ženeiru.

Na konkurs se mogu prijaviti novinari, novinarski timovi ili mediji, koji su pod pretnjom hapšenja, nasilja ili prinude objavili svoju istraživačku priču u periodu od 2. aprila 2011. do 31. decembra 2012. godine.

Krajnji rok za slanje prijava je 15. jun 2013. godine.

Prijava treba da sadrži:

  • prijavno pismo na engleskom jeziku u kome se navode ime novinara (članova tima), naziv medijske organizacije u okviru koje je objavljena priča, njena adresa, broj telefona, faks i mejl adresa
  • kratak opis obrađene teme, njenog uticaja i izazova i teškoća prilikom njenog nastajanja
  • jednu kopiju objavljenog članka ili emitovanog priloga

Ukoliko istraživačka priča nije na engleskom jeziku, potrebno je dostaviti pun prevod ili obimni sažetak ključnih otkrića na engleskom jeziku. U protivnom prijave neće ući u izbor za nagradu.

Dobtnik/ci nagrade dobiće priznanje, 1000 američkih dolara i pokrivene troškove za odlazak na Globalnu konferenciju o istraživačkom novinarstvu.

Prijave je moguće poslati na mejl shininglight@gijn.org, ili poštom na adresu:
Attn: Shining Light Award, c/o Kate Willson
2240 NW 29th St., Corvallis, Or 97330 USA

Više informacija o nagradi

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u