Sufinansiranje internet projekata kroz 4PI 2012.

Registar nacinalnog internet domena Srbije (RNIDS) po treći put raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške projektima popularizacije Interneta za 2012. (skraćeno: 4PI).

Za sredstva iz 4PI mogu da konkurišu sva pravna lica ili preduzetnici sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, registrovani najkasnije do 1. septembra 2011. godine. Ciljevi 4PI 2012. su povećanje korisnog internet sadržaja na srpskom jeziku i pismu u nacionalnom internet adresnom prostoru (.srb i .rs nazivi domena), kao i povećanje broja registrovanih naziva nacionalnih internet domena.

Predloženi projekti moraju da budu u skladu sa 4PI ciljevima i bespovratna sredstva moraju da budu namenjena za neku od sledećih aktivnosti:

  • Kreiranje društveno korisnih sadržaja na Internetu namenjenih građanima Srbije
  • Unapređivanje informisanosti najšire javnosti o prednostima korišćenja Interneta u svakodnevnom životu i radu
  • Razvoj namenskih internet servisa za privredu i građane Srbije
  • Razvoj e-Uprave, e-Poslovanja i e-Učenja
  • Unapređivanje primene Interneta u istraživanju i obrazovanju, posebno u permanentnom obrazovanju
  • Unapređivanje dostupnosti Interneta za sve građane Srbije, naročito one sa nižim stepenom obrazovanja, slabijim socijalnim statusom i umanjenim psiho-fizičkim sposobnostima

Sve aktivnosti moraju da budu realizovane na internet sajtu na jednom od nacionalnih internet domena (.srb ili .rs).

Ukupna raspoloživa sredstva za 4PI 2012. iznose 4.000.000 dinara. Neto iznos odobrenih sredstava po projektu ne može da bude manji od 300.000 dinara, niti veći od 700.000 dinara. Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje projekata u maksimalnom iznosu od 50% predviđenog finansijskog plana projekta, a biće sufinansirane aktivnosti koje su započete najranije 1. januara 2013. i okončane najkasnije do 31. jula 2013.

Rok za prijavu projekata je 23. novembar 2012. godine, a lista izabranih projekata biće objavljena do 21. decembra 2012.

Više informacija o konkursu i načinu prijavljivanja projekata možete pronaći na adresama www.4pi.rs i 4пи.срб.

Na Konkursu za 4PI 2011. od 191 prijavljenog projekta, odabrano je 26 projekata koji su dobili finansijsku podršku RNIDS-a.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u